مبلغ جدید ارزش روز هر برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی

روز گذشته ارزش هر برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی افزایش یافت و بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید.

دیرروز چهارشنبه (۲۱ خرداد) ارزش روز هر برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید.

در جدول زیر می‌توانید ارزش سهام عدالت را به تفکیک نمادها مشاهده کنید.

پاسخ دهید