اعدام برای “آدم کش های کرونایی” در مشهد

اتهام افساد فی الارض از طریق مشارکت در بیش از ۶۰ قتل عمدی به ۱۴ عضو شبکه سازمان یافته «آدم کش های کرونایی» در مشهد تفهیم شد.به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان ماجرای عرضه الکل های تقلبی و سمی در کشور، همزمان با شیوع کرونا در حالی آغاز شد که سودجویان بازار کرونا […]