تقارن کسوف اول تیرماه با پایان جهان طبق تقویم مایا!

همه چیز درباره خورشید گرفتگی اول تیر ۹۹؛ تقارن کسوف با پایان جهان طبق تقویم مایا! زمان خورشید گرفتگی ۹۹ به گفته انجمن نجوم ایران در روز یکشنبه ۱ تیر ۹۹ خواهد بود و این خورشید گرفتگی به صورت جزیی در مناطقی از شمال آفریقا، جنوب آسیا و بخش‌هایی از اروپا و استرالیا قابل رویت […]