«جیگی جیگی» مطرب دوره گرد مدفون در حرم امام رضا(ع) و درس هایی برای مسلمانی ما

داستان جیگی جیگی نوازنده دوره گردی که حالا در ایوان عباسی حرم امام رضا(ع) مدفون است،از آن ماجراهای پر و رمز و رازی است که مشهدی ها سینه به سینه نقلش می کنند. مشهدی ها جیگی جیگی را خوب می شناسند و بسیاری در موردش شنیده اند . حتی تعدادی آرامگاه او در ایوان عباسی […]