غزل شماره 463 فال حافظ : سلام الله ما کر اللیالی

فال حافظ

غزل فال شما :

سلام الله ما کر اللیالی
و جاوبت المثانی و المثالی

علی وادی الاراک و من علیها
و دار باللوی فوق الرمال

دعاگوی غریبان جهانم
و ادعو بالتواتر و التوالی

به هر منزل که رو آرد خدا را
نگه دارش به لطف لایزالی

منال ای دل که در زنجیر زلفش
همه جمعیت است آشفته حالی

ز خطت صد جمال دیگر افزود
که عمرت باد صد سال جلالی

تو می‌باید که باشی ور نه سهل است
زیان مایه جاهی و مالی

بر آن نقاش قدرت آفرین باد
که گرد مه کشد خط هلالی

فحبک راحتی فی کل حین
و ذکرک مونسی فی کل حال

سویدای دل من تا قیامت
مباد از شوق و سودای تو خالی

پخش آنلاین این غزل

تعبیر فال شما :

اندوه و ناراحتی دردی را درمان نمی کند و گره از کار بازنخواهد کرد. از خداوند طلب یاری کنید تا اوضاع روحی شما را بهتر کند. عمر طولانی دارید، سعی کنید بیشترین بهره را از روزهای زندگی ببرید.

به تازگی دچار تضرر شده اید اما مطمئن باشید این ضرر از جای دیگر جبران خواهد شد. برای رفع نیازها فقط به درگاه پروردگار بروید و تنها از او یاری بخواهید که دراز کردن دست نیاز به سوی خلق، با خطر بدنامی همراه است.

 

با غصه خوردن و گریه و زاری کاری پیش نمی‌رود. دست به دعا بردار و از خداوند بخواه که حال دلت بهتر گردد. باقی عمر خویش را که طولانی است به خوبی سپری می‌کنی. خواسته‌هایی در حد و اندازه توانایی‌های خودت بطلب و بلندپروازی را کنار بگذار. اگر زیان دیده‌ای در جایی دیگر مالی به تو می‌رسد، خدا را شکر کن که تنت سلامت است، مال و مقام دنیا در برابر نعمت سلامتی ارزشی ندارند. برای رسیدن به حاجاتت غیر از خدا پیش کسی دست دراز نکن که به بدنامی آن نمی‌ارزد.

 

نتیجه فال شما:

۱-به کس یاجایی یا کاری دلبسته ای که آن را از هرچیز مهمتر می دانید و تمام فکر و اندیشه ها شما را در خواب و بیداری به خود مشغول ساخته است متاسفانه قدرت مقابله و رویارویی با آن را ندارید و اجرای آن کار را درحد توان خود نمی بینید با اطمینان می گویم آستین ها را بالا بزنید و اقدام کنید و با توکل برخدا از هیچ چیز واهمه نداشته باشید مسیر درست را انتخال کنید و اقدام نمایید
۲-شما متاسفانه راز دار نمی باشید و اهل مشورت هم نیستید در حالیکه باید با افراد با تجربه و صمیمی درباره اجرای این نیت مشورت کنید و دست از لجبازی و یکدنگی بردارید با هم خوب باشید تا ارتان به خوبی انجام گیرد زیار خانواده یتان از یکدندگی شما ناراحت هستندو از صمیم قلب حاضر به مساعدت نیستند
۳- اگر بیش از این درباره این نیت نگران باشید باید به عقل شما شک کرد زیرا این نگرانی نتیجه تردید و بیماری وسواس و استرس شماست که باید به پزشک مراجعه کنید پس مقدمات این نیت را فراهم کنید خداوند کمک می کند
۴-فرزندم هروقت دلتان تنگ شد قدم زدن در فضای بازو بی مرز نماز را در یابید و یا به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا کنید
۵-به زودی در خواب خواهید دید که در هواپیما نشسته اید و به مسافرت می روید تعبیرش اینکه موفقیت و کامیابی نصیب شما می شود و بر او تسلط کامل می یابید ولی متاسفانه شما در این موردکم می آورید که باید اتکای به نفس  و توکل بر خدا داشته باشید

شرح ابیات غزل:

(1) و (2) مادام كه شبها پشت سر هم تكرار مي شوند و تارهاي دوم و سوم عود هماهنگ و پاسخگوي همديگرند، سلام خدا بر درّه (اَراك) و ساكنان آنجا و بر خانه اي در (لوا) كه بر فراز تپه هاي شني آنجاست.

(3) به آوارگان دنيا دعا مي كنم و به نوبت و پيوسته برايشان دعا مي خوانم.

(4) خدايا به هر منزلي كه روي آورد او را در پناه و مهرباني جاويدانِ خود نگاهدار.

(5) اي دل دربند زنجير زلفش داد و فرياد مكن (چرا كه) آشفته حالي تو در پناه زلف او كمال آسودگي خاطر و فراغ دل است.

(6) خطِّ سبزِ موي چهرهِ تو، صد بار ترا زيباتر كرده است. (از خدا مي خواهم) كه عمرت به صد سال جلالي (شمسي) برسد.

(7) آفرين بر آن نقاشي كه با توانايي خويش، بر گرداگرد ماه (صورت يار) خطّ هلالي (عذار) ترسيم كرده است.

(8) همواره وجود تو برقرار باشد وگرنه (تحمل) زبانِ سرمايه و نقصان مقام و منصب آسان است.

(9) عشق و محبت تو در هر لحظه سبب آسايش و ياد تو در هر حال همدم من است.

(10) خاطرِ دل و كُنهِ ضمير من تا قيامت از شور و شوق و خيالِ عشقِ تو خالي مبادا.

(11) من كه رندي بدنام و گناهكاري بي باكم، كي و كجا به وصال شاهي مانند تو مي رسم.

(12) خدا مي داند كه مقصود حافظ (از سرودن اين غزل) چيست و علم خدا مرا از طرح پرسش خود بي نياز مي دارد.

کمی بیشتر در خصوص غزل فال تان بدانید:

معنی و تفسیر غزل شماره ۴۶۳ حافظ


بیت اول


سلام الله ما کر اللیالی
و جاوبت المثانی و المثالی


سلام خدا مادام که شب‌ها پشت سر هم تکرار می‌شوند و تار‌های دوم و سوم عود هماهنگ و پاسخگوی همدیگرند… ادامه در بیت بعد

✦✦✦✦

بیت دوم


علی وادی الاراک و من علیها
و دار باللوی فوق الرمال


بر دره اراک و ساکنان آنجا و بر خانه‌ای در لوا که بر فراز تپه‌های شنی آنجاست.
این دو بیت موقوف المعانی هستند و معنایشان با یکدیگر یک جمله را می‌سازد.

✦✦✦✦

بیت سوم


دعاگوی غریبان جهانم
و ادعو بالتواتر و التوالی


به آوارگان دنیا و کسانی که دور از وطن خویشند، دعا می‌کنم و به نوبت و پیوسته برایشان دعا می‌خوانم.

✦✦✦✦

بیت چهارم


به هر منزل که رو آرد خدایا
نگه دارش به لطف لایزالی


خدایا، به طرف هر اقامتگاه که حرکت کند، او را در پناه مهربانی جاویدان خود نگاهدار.

✦✦✦✦

بیت پنجم


منال‌ ای دل که در زنجیر زلفش
همه جمعیت است آشفته حالی‌

 
ای دل، در بند زنجیر گیسوی یار داد و فریاد مکن، چرا که آشفته‌حالی تو در پناه زلف او برابر با کمال آسودگی خاطر و فراغ دل است.

✦✦✦✦

بیت ششم


ز خطت صد جمال دیگر افزود
که عمرت باد صد سال جلالی


خط سبز موی چهره تو، صد بار تو را زیباتر کرده است. از خدا می‌خواهم که عمرت به صد سال طبق تقویم جلالی برسد.
همچنین به معنای بیت دوازدهم از غزل شماره 454 حافظ: ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی مراجعه کنید.

✦✦✦✦

بیت هفتم


تو می‌باید که باشی ور نه سهل است
زیان مایه جاهی و مالی


همواره وجود تو برقرار باشد وگرنه تحمل زبان سرمایه و نقصان مقام و منصب آسان است یعنی تنها چیزی که قابل تحمل نیست، فقدان توست.

✦✦✦✦

بیت هشتم


بر آن نقاش قدرت آفرین باد
که گرد مه کشد خط هلالی


آفرین بر آن نقاش کبریا که با توانایی خویش، بر گرداگرد ماه صورت یار خط هلالی عذار را ترسیم کرده است.
 
✦✦✦✦

بیت نهم


فحبک راحتی فی کل حین
و ذکرک مونسی فی کل حال


عشق و محبت تو در هر لحظه سبب آسایش و یاد تو در هر حال همدم من است.

✦✦✦✦

بیت دهم


سویدای دل من تا قیامت
مباد از شوق و سودای تو خالی


خاطر دل و کُنه ضمیر من تا قیامت از شور و شوق و خیال عشق تو خالی مبادا.

✦✦✦✦

بیت یازدهم


کجا یابم وصال چون تو شاهی
من بدنام رند لاابالی


من که رندی بدنام و گناهکاری بی‌باک هستم، کی و کجا به وصال شاهی مانند تو می‌رسم؟

✦✦✦✦

بیت دوازدهم


خدا داند که حافظ را غرض چیست
و علم الله حسبی من سؤالی


فقط خدا می‌داند که مقصود حافظ از سرودن این غزل چیست و علم خدا مرا از طرح پرسش خود بی‌نیاز می‌دارد.

پاسخ دهید