نحوه برگزاری امتحانات دی‌ماه تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد

جزئیات برگزاری امتحانات دی ماه برای همه مقاطع تحصیلی اعلام شد و بر اساس آن برخی پایه‌ها امتحان آنلاین و برخی دیگر امتحان حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهند داشت.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، شیوه نامه برگزاری امتحانات دی ماه را ابلاغ کرده است که در آن آمده است: برای همه دوره های تحصیلی در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه‌های مربوطه دوره‌های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی انجام می گیرد.

نحوه برگزاری امتحانات دوره ابتدایی

طبق شیوه نامه ابلاغی، براساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی(خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.

ارزشیابی سایر دروس و پایه های تحصیلی دوره ابتدایی نیز طبق شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری و بر مبنای ارزشیابی کیفی توصیفی خواهد بود.

امتحانات دبیرستانی ها چگونه برگزار می شود؟

بر اساس آنچه در شیوه نامه مذکور آمده است، در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی‌های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.

در این صورت، نمره امتحانات پایانی (تراکمی) از طریق برگزاری آزمون آنلاین در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی مستمر با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.

در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت آنلاین فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی مستمر نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان استفاده کند.

همچنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است که ارزشیابی دروس شایستگی‌های فنی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.

این در حالیست که نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با نیاز های ویژه، در دروس غیر نهایی از سوی سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهد شد.

امتحانات نهایی دی ماه کلاس دوازدهمی‌ها

امتحانات نهایی دی ماه دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسط روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری پیش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه ای نیم سالی- واحدی (بزرگسالان آموزش از راه دور – داوطلبان آزاد) دی ماه سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ از روز پانزدهم دی ماه به صورت «حضوری» آغاز و هشتم بهمن ماه به پایان می رسد.

متن کامل شیوه نامه ابلاغی برگزاری امتحانات

متن کامل شیوه نامه ابلاغی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها به این شرح است: «در اجرای فعالیت کد۴-۸، با عنوان «برنامه ریزی، طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی در سال ۹۹»، برنامه ابلاغی سال ۱۳۹۹، موضوع بخشنامه شماره ۱۴/ ۱۱۶ تاریخ سوم اردیبهشت ۹۹ و براساس مصوبه ۹۷۷ مورخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش و آیین نامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، به منظور نظم و برنامه ریزی برای فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیم سال اول دانش آموزان دوره های تحصیلی مدارس روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگسالان، آموزش از راه دور و ایثارگران، خواهشمند است دستور فرمایید؛ نکات ذیل مورد توجه قرار گیرند:

الف) مشترک برای همه دوره‌های تحصیلی:
در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.

ب) دوره ابتدایی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایی؛ طبق مواد ۱، ۲، ۴، ۳و۹ آیین نامه مربوط (مصوب جلسه ۷۹۳ مرداد ۸۸) شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام می گیرد.

تبصره- براساس پیشنهاد معاونت محترم آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی(خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.

پ) دوره‌های اول و دوم متوسطه (شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)

۱- در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود. در این صورت، نمره امتحانات پایانی (تراکمی) از طریق برگزاری آزمون آنلاین (بر خط) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی (مستمر) با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.

تبصره ۱- برای ارزشیابی تکوینی (مستمر) شیوه های ذیل که نتایج آن ها در کارپوشه دانش آموزان در طول دوره درج می گردد، پیشنهاد می شود:

آزمون های شفاهی، آزمون های عملکردی، آزمون های کتاب باز ناظر بر سطوح بالای شناختی (نظیر فهمیدن، به کار بستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن (خلق کردن)، آزمون های کوتاه به صورت مستمر (چند سؤال در زمان معین)، تکالیف کلاسی، بحث و گفتگوی دانش آموزان با معلم، پروژه های فردی و گروهی، پژوهش های دانش آموزی، مشاهده رفتار در موقعیت های واقعی و شبیه سازی شده، ارزشیابی از گروه های کوچک به جای ارزشیابی تک تک افراد، کارهای میدانی کوچک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و گزارش آن در قالب یادداشت به معلم، ارائه آنلاین (بر خط) مطالب، ارائه فیلم عملکرد یادگیری، توضیح و تفسیر فیلم های کوتاه آموزشی یا پاسخ دادن به سؤالات در خصوص آنها، استفاده از ابزارهای خودسنجی توسط دانش آموز و گزارش آن به معلم، ارزشیابی توسط همتایان، استفاده از همکاری والدین برای نظارت بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان و ارائه گزارش یادگیری دانش آموز به معلم از طریق تولید ویدئو و تصویر و …

تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت آنلاین (بر خط) فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی (مستمر) نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان استفاده نماید.

۲- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، بر اساس تبصره ذیل بنده مصوب جلسه ۹۷۷ تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش و مجوز مرکز مدیریت بیماری های واگیر به تاریخ شش آذر ۹۹ ، مطابق آیین ها و ضوابط مربوط، در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

تبصره – طراحی سؤالات هماهنگ داوطلبان آزاد پایه نهم به صورت استانی ( ماده ۶ مصوب شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۴ مهر ۹۷ ) و داوطلبان آزاد پایه ششم به صورت هماهنگ منطقه ای(مصوب جلسه ۸۵۹ شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۲۲ فروردین۹۱ ) انجام می شود.


٣- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که از سال های قبل فارغ التحصیل نشده اند، می توانند پس از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی حضوری دروس معادل پایه دوازدهم شرکت نمایند. ( بند ۲ مصوب هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی تاریخ ۱۳۹۷). بدیهی است اطلاعات و نمرات دروس داخلی دوره پیش دانشگاهی که در پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود، از طریق سامانه مربوط به فاینال ارسال خواهد شد.

۴- ارزشیابی دروس شایستگی‌های فنی شاخه‌های فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، بر اساس بند ۱۰ مصوب جلسه ۹۷۷ تاریخ ۱۳ مرداد ۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.

۵- نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با نیاز های ویژه، در دروس غیر نهایی از سوی سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهدشد.

ت) امتحانات نهایی دی ماه ۱۳۹۹

مطابق بخشنامه شماره ۴۶۰ / ۳۸۴ به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ انجام می شود».

پاسخ دهید